side

Personvern & Cookies

Effektiv dato: august 2020

Introduksjon og retningslinjer for personvern

Disse retningslinjene for personvern styrer hvordan Headley Media Technology Division Ltd samler inn, bruker, vedlikeholder og deler informasjon som er samlet inn fra brukerne (individuelt en «bruker»), av nettstedet www.fintechcorporate.no («nettstedet»). Disse retningslinjene for personvern gjelder for nettstedet og alle produkter og tjenester som tilbys av Headley Media Technology Division Ltd.

Denne siden informerer deg om våre retningslinjer angående innsamling, bruk og deling av personopplysninger når du bruker tjenesten vår, og valgene du har i tilknytning til disse opplysningene.

Vi bruker dataene dine til å tilby deg og forbedre tjenesten. Ved å bruke tjenesten samtykker du til innsamling og bruk av personopplysninger i tråd med disse retningslinjene. Med mindre noe annet er angitt i disse retningslinjene for personvern, har begreper som brukes i disse retningslinjene for personvern, samme betydning som i vilkårene våre, som er tilgjengelige på www.fintechcorporate.no.

Teknologiavdelingen i Headley Media er forpliktet til å beskytte og ivareta den personlige informasjonen din i samsvar med den nåværende lovgivningen i Californias forbrukerpersonvernlov (California Consumer Privacy Act – CCPA) og den generelle datapersonvernlovgivningen (General Data Protection Regulation – GDPR). Teknologiavdelingen i Headley Media Ltd følger forbrukerrettighetene i CCPA angående:

 1. retten til å varsle
 2. retten til å få tilgang
 3. retten til å si nei (eller retten til si ja)
 4. retten til å be om å bli slettet
 5. retten til like tjenester og priser

Teknologiavdelingen i Headley Media følger POPIA-prinsippene angående:

 • ansvarlighet
 • gjennomsiktighet
 • sikkerhet
 • dataminimalisering
 • formålsbegrensning
 • rettighetene til de eller det opplysningene gjelder

Teknologiavdelingen i Headley Media er forpliktet til å beskytte og ivareta den personlige informasjonen din i samsvar med den nåværende lovgivningen i LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Legitim interesse

IT Corporate forplikter seg til å beskytte og verne om personopplysningene dine i henhold til gjeldende lover og GDPR. IT Corporate behandler alltid personopplysningene dine på en ansvarlig og sikker måte. Personopplysninger som leserne har gitt oss, gjør oss i stand til å forbedre tjenesten vår og tilby brukerne den best egnede markedsføringen, informasjonen og servicen. Vi behandler disse dataene basert på legitim interesse i tråd med GDPR. Leserne kan velge bort fremtidig kommunikasjon ved å melde seg av e-postkampanjer eller via e-post: dataprotection@headleymedia.com

IT Corporate følger prinsippet om dataminimering, som sikrer at kun de aller nødvendigste personopplysningene samles inn til enhver tid (art. 5). Personopplysninger vi behandler, er begrenset til informasjon på visittkortene til bedriftsansatte som er direkte knyttet til teknologiimplementeringer og beslutningstaking. En omfattende evaluering har blitt utført for å sikre at personopplysningene vi behandler, ikke har uforholdsmessig innvirkning på personvernrettighetene til leserne våre. Vi praktiserer åpenhet ved å tydelig informere alle leserne om at vi behandler personopplysningene deres, og formålene med dette (art. 13 og 14). Vi tilstreber å holde alle leseropplysninger oppdatert til enhver tid (art. 5).

Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en tredjepartslenke, blir du omdirigert til denne tredjepartens nettsted. Vi oppfordrer deg på det sterkeste til å lese gjennom retningslinjene for personvern på alle nettstedene du besøker. Vi har prøvd å oppgi lenkene til tredjeparters retningslinjer for personvern på nettstedet vårt der det har vært mulig. Vi påtar oss ikke ansvar eller erstatningsansvar for personvernpraksisene til slike tredjepartsnettsteder, og din bruk av slike nettsteder skjer på din egen risiko.

Typer av data IT Corporate samler inn

Personopplysninger

Når du bruker tjenesten vår, kan vi be deg om å oppgi personlig identifiserbar informasjon som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg («personopplysninger»). Personlig identifiserbar informasjon kan inkludere, men er ikke begrenset til:

 • E-postadresse
 • For- og etternavn
 • Telefonnummer
 • Adresse, region, postnummer, by
 • Informasjonskapsler

Vi kan bruke personopplysningene dine til å kontakte deg med nyhetsbrev, markedsførings- eller kampanjematerialer og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Du kan takke nei til å motta deler av eller all denne kommunikasjonen fra oss ved å følge avmeldingslenken eller instruksjonene i e-postene vi sender deg, eller ved å kontakte oss på dataprotection@headleymedia.com.

Barns personvern

Tjenesten vår retter seg ikke til noen under 18 år («barn»).

Vi samler ikke bevisst inn personlig identifiserbar informasjon fra noen under 18 år. Hvis du er en forelder eller foresatt og oppdager at barnet ditt har oppgitt personopplysninger til oss, ber vi deg kontakte oss. Hvis vi oppdager at vi har samlet inn personopplysninger fra barn uten foreldrenes samtykke, iverksetter vi tiltak for å fjerne denne informasjonen fra serverne våre.

Datakjøp fra tredjeparter

IT Corporate kjøper fra tid til annen markedsføringslister fra tredjeparts dataleverandører. Disse dataene kan inkludere, men er ikke begrenset til:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Bedriftens e-postadresse
 • Bedriftens postadresse
 • Stilling/funksjon i bedriften

Hvis et datakjøp gjennomføres, kan du begynne å motta kommunikasjon via e-post og telefon fra IT Corporate angående din næringssektor / dine næringsinteresser uten å ha oppgitt opplysningene dine til oss. Hvis du på noe tidspunkt ikke lenger ønsker å motta disse oppdateringene / denne kommunikasjonen, kan du melde deg av når som helst eller sende en e-post til dataprotection@headleymedia.com. Vi oppbevarer også oversiktlige registre over alle disse dataleverandørene.

Overføring av data

Informasjonen din, inkludert personopplysninger, kan overføres til – og vedlikeholdes på – datamaskiner som befinner seg utenfor din region, ditt land eller en annen statlig jurisdiksjon som har andre datavernlover enn i din jurisdiksjon.

Hvis du befinner deg utenfor Storbritannia og velger å oppgi informasjon til oss, gjør vi deg oppmerksom på at vi overfører dataene, inkludert personopplysninger, til Storbritannia og behandler dem der.

Ditt samtykke til disse retningslinjene for personvern, fulgt av din innsending av slik informasjon, representerer ditt samtykke til denne overføringen.

Headley Media Technology Division Ltd vil iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at opplysningene dine behandles sikkert og i samsvar med disse retningslinjene for personvern, og at ingen overføring av personopplysningene dine vil finne sted til en organisasjon eller et land med mindre det er tilstrekkelige kontroller på plass, inkludert av sikkerheten av opplysningene dine og annen personlig informasjon.

Deling av data

Hvis Headley Media Technology Division Ltd er involvert i en fusjon, et oppkjøp eller salg av aktiva, kan personopplysningene dine bli overført. Vi varsler deg før personopplysningene dine overføres og blir underlagt andre retningslinjer for personvern.

Juridiske krav

Headley Media Technology Division Ltd kan dele personopplysningene dine i god tro dersom vi mener at dette er nødvendig:

 • For å rette oss etter loven
 • For å beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen til Headley Media Technology Division Ltd
 • For å forhindre eller etterforske potensielle ugjerninger i tilknytning til tjenesten
 • For å beskytte den personlige sikkerheten til brukerne av tjenesten eller offentligheten
 • For å beskytte mot juridisk ansvar
 • Opplysningenes sikkerhet

Sikkerheten av opplysningene dine er viktig for oss, men husk at ingen metode for overføring via internett, eller metode for elektronisk oppbevaring, er 100 % sikker. Vi tilstreber å bruke kommersielt akseptable metoder for å beskytte personopplysningene dine.

Datasikkerhet

Vi har svært strenge praksiser for beskyttelse av dataene som betjenes og administreres i virksomheten.  IT-sikkerhet har alltid vært et nøkkelområde for oss, og vi har gjort vårt ytterste for å sørge for at data og systemer er sikre.  Vi har brannmurer, antivirusprogramvare, kryptering og en regel mot bruk av regneark på stasjonære datamaskiner.

IT Corporate implementerer en krypteringspraksis som er avgjørende for å redusere risikoene for registrerte personers rettigheter. Vi bruker pseudonymisering, kryptering og minimering, som alle er anerkjente og innebygde teknikker innen databeskyttelse.

Oppbevaring av data

Headley Media Technology Division Ltd oppbevarer kun personopplysningene dine så lenge det er nødvendig med tanke på formålene som er angitt i disse retningslinjene for personvern. Vi oppbevarer og bruker personopplysningene dine i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel dersom vi er pliktige til å oppbevare dataene dine for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.

Headley Media Technology Division Ltd oppbevarer også bruksdata til interne analyseformål. Bruksdata oppbevares generelt sett i en kortere tidsperiode, bortsett fra når disse dataene brukes til å styrke sikkerheten eller forbedre funksjonen av tjenesten vår, eller vi er juridisk forpliktet til å oppbevare disse dataene i lengre tidsperioder.

Dine rettigheter til databeskyttelse i henhold til personvernforordningen (GDPR).

Hvis du er innbygger i et EØS-land (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde), har du visse rettigheter knyttet til databeskyttelse. Headley Media Technology Division Ltd tilstreber å iverksette rimelige tiltak slik at du kan korrigere, endre, slette eller begrense bruken av personopplysningene dine.

Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personopplysninger vi innehar om deg, og hvis du vil bli fjernet fra systemene våre, ber vi deg kontakte oss.

Under visse omstendigheter har du følgende rettigheter til databeskyttelse:

 • Rett til å få tilgang til, oppdatere eller slette informasjonen vi har om deg. Når mulig kan du få tilgang til, oppdatere eller be om sletting av personopplysningene dine direkte fra kontoinnstillingene dine. Hvis du ikke er i stand til å utføre disse handlingene selv, kan du kontakte oss for hjelp.
 • Rett til korrigering. Du har rett til å få informasjonen din korrigert hvis den er unøyaktig eller ufullstendig.
 • Rett til å protestere. Du har rett til å motsette deg vår behandling av personopplysningene dine.
 • Rett til begrensning. Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine.
 • Rett til dataportabilitet. Du har rett til å få en kopi av informasjonen vi har om deg, i et strukturert, maskinlesbart og vanlig brukt format.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst når Headley Media Technology Division Ltd er avhengig av ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine.
 • Merk at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før vi svarer på slike forespørsler.

Du har rett til å klage til en datatilsynsmyndighet om vår innsamling og bruk av personopplysningene dine. For mer informasjon, kontakt din lokale datatilsynsmyndighet i EØS.

Data fra sporing og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier for å spore aktiviteten på tjenesten vår og for å oppbevare visse opplysninger.

Informasjonskapsler er filer med små mengder av data, som kan inkludere en anonym unik identifikator. Informasjonskapsler sendes til nettleseren din fra et nettsted og lagres på enheten din. Sporingsteknologier som også brukes, er signaler, tagger og skript for å samle inn og spore informasjon, og for å forbedre og analysere tjenesten vår.

Du kan instruere nettleseren din til å avvise alle informasjonskapsler eller angi når en informasjonskapsel blir sendt. Men hvis du ikke godtar informasjonskapsler, er det ikke sikkert at du kan bruke noen deler av tjenesten vår.

Eksempler på informasjonskapsler vi bruker:

 • Øktsinformasjonskapsler. Vi bruker øktsinformasjonskapsler for å drive tjenesten vår.
 • Preferanseinformasjonskapsler. Vi bruker preferanseinformasjonskapsler for å huske preferansene dine og diverse innstillinger.
 • Sikkerhetsinformasjonskapsler. Vi bruker sikkerhetsinformasjonskapsler for sikkerhetsformål.

Slik bruker vi dataene dine

Vi kan bruke informasjonen du deler med oss og informasjonen vi samler inn gjennom din bruk av nettstedene våre, på måtene beskrevet nedenfor og som beskrevet på tidspunktet for innsamlingen. Headley Media Technology Division Ltd bruker de innsamlede dataene til diverse formål:

 • For å tilby og vedlikeholde tjenesten
 • For å varsle deg om endringer av tjenesten vår
 • For å tillate deg å delta i interaktive funksjoner av tjenesten vår når du velger å gjøre dette
 • For å tilby kundestøtte
 • For å samle inn analyse eller verdifull informasjon slik at vi kan forbedre tjenesten vår
 • For å overvåke bruken av tjenesten vår
 • For å påvise, forhindre og løse tekniske problemer

Nyhetsbrev

Vi bruker opplysningene du har delt, til å sende deg daglige nyhetsbrev som du har abonnert på. Vi vil ikke endre bruksområde for dataene dine eller legge dem til markedsføringslister, med mindre du har gitt oss samtykke til dette.  Vi gjør det mulig for deg å avslutte abonnementet i hvert nyhetsbrev vi sender til deg.

Nettstedsanalyse

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av tjenesten vår.

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som tilbys av Google. Den sporer og rapporterer om nettstedstrafikk. Google bruker de innsamlede dataene til å spore og overvåke bruken av tjenesten vår. Disse dataene deles med andre Google-tjenester. Google kan bruke de innsamlede dataene til å sette annonsene i sammenheng og tilpasse dem til deg personlig i sitt eget annonsenettverk.

Du kan velge å gjøre aktiviteten din på tjenesten utilgjengelig for Google Analytics ved å installere et såkalt Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Dette tilleggsprogrammet forhindrer Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) fra å dele informasjon med Google Analytics om besøksaktivitet.

For mer informasjon om Googles praksiser for personvern, gå til Googles nettside for personvern og vilkår: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Adferdsrettet markedsføring

Headley Media Technology Division Ltd bruker markedsføringstjenester for å annonsere til deg på tredjeparts nettsteder etter at du har besøkt tjenesten vår. Vi og våre tredjeparts forhandlere bruker informasjonskapsler for å informere om, optimere og tilby annonser basert på dine tidligere besøk til tjenesten vår.

Google AdWords

Markedsføringstjenesten Google AdWords tilbys av Google Inc.

Du kan velge bort Google Analytics for displayannonsering og tilpasse Google displaynettverk-annonser ved å gå til Googles side for annonseinnstillinger: http://www.google.com/settings/ads

Google anbefaler også å installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – for nettleseren din. Google Analytics Opt-out Browser Add-on gir besøkende muligheten til å forhindre at dataene deres samles inn og brukes av Google Analytics.

For mer informasjon om Googles praksiser for personvern, gå til Googles nettside for personvern og vilkår: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

Facebooks markedsføringstjeneste tilbys av Facebook Inc.

Du kan finne ut mer om interessebasert annonsering fra Facebook ved å gå til denne siden: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Hvis du vil velge bort Facebooks interessebaserte annonser, følger du disse instruksjonene fra Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook følger selvreguleringsprinsippene for atferdsannonsering på nettet, som er fastsatt av Digital Advertising Alliance. Du kan også velge bort Facebook og andre deltakende selskaper via Digital Advertising Alliance i USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Canada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller velge dem bort via innstillingene på mobilenheten din.

For mer informasjon om personvernpraksisene på Facebook, se Facebooks retningslinjer: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

Markedsføringstjenesten AdRoll tilbys av Semantic Sugar, Inc.

Du kan velge bort markedsføring fra AdRoll ved å gå til nettsiden for AdRolls annonsepreferanser: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

For mer informasjon om personvernpraksisene til AdRoll, se nettsiden for AdRolls retningslinjer for personvern: http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

Markedsføringstjenesten AppNexus tilbys av AppNexus Inc.

Du kan velge bort markedsføring fra AppNexus ved å gå til AppNexus’ nettside med retningslinjer for personvern: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

For mer informasjon om AppNexus’ retningslinjer for personvern, gå til AppNexus’ nettside med plattformens retningslinjer for personvern: http://www.appnexus.com/platform-policy/

Endringer av disse retningslinjene for personvern

Vi kan oppdatere retningslinjene våre for personvern fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å legge ut de nye retningslinjene for personvern på denne siden.

Vi varsler deg via e-post og/eller en godt synlig merknad på tjenesten vår før endringen trer i kraft, og oppdaterer «effektiv dato» øverst i disse retningslinjene for personvern.

Du rådes til å se gjennom disse retningslinjene for personvern med jevne mellomrom for eventuelle endringer. Endringer av disse retningslinjene for personvern trer i kraft når de legges ut på denne siden.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene for personvern, er det bare å kontakte oss:

Via e-post: dataprotection@headleymedia.com

Ved å besøke denne siden på nettstedet vårt: https://fintechcorporate.no/ContactUs

Via telefon: +44 (0) 1932 564999

Via e-post: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP, Storbritannia

Om oss

Klikk her for å legge innholdet ditt til nettbiblioteket vårt med teknologiressurser vennligst klikk her…

Ledergruppe

Gerry Rhoades-Brown

Administrerende direktør

gerry.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

Internasjonal kontodirektør

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

VP-salg: Tyskland, Østerrike og Sveits

christian.hoelscher@headleymedia.com

Maddie Penfold

Kontodirektør

maddie.penfold@headleymedia.com

Laura Harwood

Senior-kontoadministrator

laura.harwood@headleymedia.com

Will Pownall

Kontoadministrator

will.pownall@headleymedia.com